Wat is jouw bedoeling?

In het woord bedoeling schuilen meerdere betekenissen. Wat je wilt bereiken is er een van, maar ook intentie, je ergens op toeleggen, opzet, betekenis, bestemming en zin. Vooral dat laatste woord is interessant, want hiermee raken we de kern van waar veel mensen naar op zoek zijn. De ziel in ons werk, in ons leven. Maar hoe bereik je die bestemming? Wat is jouw bedoeling?

 

Met PLUG INspiration werken we met de vier elementen hoofd, hart, handen en ziel. Daarbij worden een aantal vragen gesteld: Wat is jouw kennis en kunde? Waar zit je passie & plezier? Wat is jouw kracht & kwaliteit? En tenslotte: waar zit jouw ziel & zin?

 

De eerste vraag is vaak makkelijk te beantwoorden, we kunnen allemaal wel oplepelen wat voor kennis en vaardigheden we in huis hebben. Passie en plezier lukt vaak ook nog wel, al merk je daar al dat dit niet altijd is verbonden aan wat je professioneel doet. Het gaat hier dan vaak om (familie)relaties en hobby's. Daar zit het eerste pijnpuntje: we koppelen werk los van ons plezier. Werken doen we om te overleven, plezier maken we om te leven. Was dat de bedoeling? En waarom kan dat niet samengaan?

 

Het benoemen van onze kracht en kwaliteit is nog moeilijker, want we hebben vooral geleerd bescheiden te zijn en worden voornamelijk gewezen op onze zwaktes. Denk maar aan je schoolrapport: die 10 is wel leuk, maar die 4 krijgt de meeste energie en aandacht: alle zeilen bij om dat om te vormen naar een voldoende. Herkenbaar? Voor veel mensen is het dan ook niet makkelijk om in hun kracht en voor hun kwaliteiten te gaan staan. En ook niet onbelangrijk: welke kernwaarden horen daarbij?

 

Bij de laatste vraag komen we helemaal met onze mond vol tanden te staan: want wat is in godsnaam onze bedoeling? Waarin maak jij het verschil? In je werk, je leven en als mens? Zijn er pasklare antwoorden? Dat zouden we wel graag willen natuurlijk. Bestemming bereikt. Maar om die bestemming te bereiken zul je op reis moeten gaan. De weg van de pionier bewandelen, een verkenningstocht aangaan.

 

Dat hoef je niet alleen te doen, want bij PLUG INspiration wijzen we je de weg. We zorgen voor een routebeschrijving, inspirerend reisgezelschap, proviand voor onderweg en veilig onderdak. Zodat je kunt bijtanken bij gelijkgestemden, die je kunnen wijzen op voetangels en klemmen, valkuilen en beren op de weg. Maar die je ook bevestigen in je kracht en kwaliteit, je een spiegel voorhouden, hun kennis en ervaring met jou delen. Dat is onze bedoeling, wat is die van jou?

Commentaren: 2
 • #2

  Cindy Mirande (woensdag, 27 augustus 2014 10:30)

  Hoi Jacques, ik moest je reactie even op me laten inwerken, snapte in eerste instantie niet zo goed je bedoeling (sic), maar het geeft verdieping en zet aan tot nadenken... dank voor je commentaar!

 • #1

  Jacques (woensdag, 30 juli 2014 23:48)

  In hedendaagse spelling: doel, bedoeling, doeleinde, doelwit, mikpunt, oogmerk, opzet, plan, voornemen, en ga zo maar verder, want met welke 18 trefwoorden inzake bedoeling willen we aan de slag, als iemand anders ons naar onze bedoeling vraagt. Zeer betekenend bepalend daarbij kan zijn, van wat de vragensteller, bij zijn vraag óók in gedachten had, laat staan welke categorieën en de daarbij behorende ingrediënten de antwoord gever voor de geest gaan komen.
  "Uwe voorkomendheid is zoo ongewoon en in het oog loopend, dat gij daar zeker het een of andere oogmerk mede hebt, ofschoon het mij nog niet heeft mogen gelukken uwe bedoeling te vatten".
  Het punt, waarnaar wij streven, waarop onze handelingen en onze wenschen gericht zijn. Voornemen is niet anders dan het besluit tot de handeling, hetzij deze al of niet tot uitvoering komt. Ik heb reeds jaren het voornemen gehad eene reis naar Zwitserland te doen. Opzet is een voornemen, dat zich op iets kwaads richt. Heb ik u beleedigd, dan is het zonder opzet geschied. Plan is hetzelfde als voornemen, maar minder onbepaald; het veronderstelt dat de wijze van uitvoering reeds ontworpen is, zij het ook nog slechts in den geest. Oogmerk onderstelt reeds een begin van uitvoering; het wijst het punt aan, waarop het oog gevestigd is, en waartoe de verschillende handelingen zullen moeten voeren; op de keus en de aanwending der middelen heeft men het oog bij bedoeling. Tusschen doelwit, mikpunt en doel bestaat dit verschil, dat wij ons naar een doel zelf voortbewegen, het persoonlijk trachten te bereiken, terwijl bij doelwit en mikpunt alleen onze krachten in zekere richting worden aangewend. Het doel, dat Julius Caesar nooit uit het oog verloor, was de eerste persoon in Rome te worden; zich hoe langer hoe meer in de volksgunst te dringen was daarom het voornaamste doelwit van zijn streven. Iemand tot het mikpunt van zijne spotternijen maken. Doeleinde is slechts eene versterking van doel, en het meervoud doeleinden doet dienst als het ontbrekende meervoud van dit woord. Een nieuwmodisch zakmes dient tot allerlei doeleinden.