Werken vanuit ander perspectief

 

Effectief leren is een combinatie van denken, voelen, doen en ervaren. De combinatie van deze verschillende dimensies levert meer energie, synergie én tastbaar resultaat op. Het brengt mensen dichter bij zichzelf, elkaar en bij het behalen van hun professionele doelen. We doorbreken bestaande patronen en reiken nieuwe perspectieven aan. Hiermee realiseren we een daadwerkelijke verandering in kennis, houding en gedrag. 

  • DENKEN: kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording en reflectie
  • VOELEN: betrokkenheid, passie, beleving, enthousiasme en verbinding
  • DOEN: toepassen, uitvoeren, concretiseren, oefenen en doen
  • ERVAREN: zingeving, bezieling, motivatie, ertoe willen doen, het verschil maken

WAT?